Projekt ,,Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa” obejmie uczniów gorzowskich szkół. Działania profilaktyczne polegać będą na lakowaniu i lakierowaniu zębów.
Grupa docelowa objęta akcją profilaktyczną:

 1. Lakowanie i lakierowanie:
  - uczniowie klasy „0” w szkołach podstawowych i przedszkolach
  - uczniowie klas gimnazjalnych bez względu na wiek
 2. Lakierowanie:
  - wszyscy uczniowie dziennych szkół ponadgimnazjalnych
  - wszyscy uczniowie szkół podstawowych

     Projekt, który będzie realizowany w Gorzowie, jest największym programem tego typu w Polsce. Wniosek przygotowany został przez wydział spraw społecznych i wydział integracji europejskiej Urzędu Miasta we współpracy z wydziałem edukacji, Okręgową Izbą Lekarską i gorzowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Uzyskał on rekomendację Ministerstwa Zdrowia. Został złożony w kwietniu 2007 roku, w listopadzie 2008 roku zaakceptowano projekt do realizacji. Projekt dofinansowany został przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego z priorytetu 2.5. „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. Okres realizacji projektu obejmuje 18 miesięcy - od stycznia 2009 r. do czerwca 2010 r.
Gorzów Wlkp., na podstawie obwodów szkolnych, podzielony został na 13 okręgów stomatologicznych. Uczniowie uczęszczają w tym czasie na wizyty do 13 gabinetów, w tym do czterech w szkołach, w godzinach lekcji.

Beneficjenci końcowi:

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. – ok. 19 tys. uczniów.


Działania projektu będą obejmować:

 • lakowanie bruzd zębowych lakierem szczelinowym – uczniowie gimnazjów
 • lakierowanie preparatem z zawartością fluoru – uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (Zabiegi są nieinwazyjne i bezbolesne)
 • kampanię edukacyjną promującą zasady higieny jamy ustnej i profilaktyki zdrowia

   Formularz zgody dla opiekunów/rodziców   


statystyka