Identyfikacja problemu

     Próchnica zębów jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób na świecie. W Polsce dotyczy 85-90% mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych. Ze względu na okres rozwoju uzębienia trwający do 16 roku życia, dzieci i młodzież są szczególnie narażeni na próchnicę. W Polsce w 2006 r. wskaźnik PUW (próchnica, ubytek, wypełnienie) u dzieci 12-letnich wynosi 6,5 tzn., że na 28 posiadanych zębów mają one 6,5 zębów zajętych próchnicą.
     Od wielu lat mówi się, iż w Polsce mamy prawdziwą epidemię próchnicy i chorób przyzębia , a stan uzębienia Polaków jest porównywalny z dramatyczną sytuacją w krajach trzeciego świata. Potwierdziły to badania Światowej Organizacji Zdrowia WHO przeprowadzone w latach 1987 -1994 w ponad 20 krajach. Polska znalazła się wśród 15 państw o najwyższym wskaźniku zachorowalności na próchnicę.
     W Europie poza Polską do tej grupy zakwalifikowano Łotwę i dawną Jugosławię. Prawidłowa i wczesna profilaktyka jest skutecznym elementem programu zapobiegawczego.

Główne cele projektu

  • poprawa stanu uzębienie dzieci z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.
  • podniesienie świadomości profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców

Budżet projektu

  • całkowity koszt projektu 305 882 euro
  • kwota przyznanego dofinansowania 260 000 euro – 85% dofinansowanie projektu
  • wkład własny 45 882 euro – 15 % wartości projektu

Organizacje związane z programem


Wydział Urzędu Miasta odpowiedzialny za realizację projektu:


statystyka