Media o projekcie

NASZE LUBUSKIE - Profilaktyka Stomatologiczna, 11.06.2010r.


Rozmowa dnia, 11.06.2010r.


Spotkanie prezydenta ze stomatologamiEfekty wdrażania projektów realizowanych w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Spoty reklamowe


statystyka