Pytania do specjalistów i ich odpowiedzi

Imię i nazwisko:
Miejscowość:
Adres e-mail:
Temat wiadomości:
Wiadomość:Krystyna  -  16.11.2010r.
    Interesuje mnie bardzo czy dzieci wiejskie mogą być objete takim projektem. Jako rodzic bardzo chciałabym żeby ktoś tym problemem się zainteresował.
    Szanowna Pani
Projektem objęte są wszystkie dzieci , które uczęszczają do gorzowskich placówek oświatowych również te, które dojeżdżają do Gorzowa z pobliskich miejscowości. 15% finansowy wkład własny do projektu zapewniły władze naszego miasta. Każda gmina realizuje tego typu projekty we własnym zakresie, angażując środki ze swojego budżetu. Staramy się w ramach działań promocyjnych zachęcić inne samorządy do powielenia naszej inicjatywy. Artykuł na ten temat pojawił się m.in.:
w Magazynie Samorządowym „Wspólnota”, który ma zasięg krajowy. Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem, jeżeli pojawią się kolejne pytania zachęcamy do zamieszczania ich na forum.
Ewa  -  18.09.2009r.
    Czy program ten obejmie dzieci niepełnosprawne?? Mam odczucie jakby o nas zapominano.
    Uprzejmie informuję, że dzieci niepełnosprawne są ujęte w projekcie, a podpisanie zgody przez rodziców uprawnia je do skorzystania z zabiegów profilaktycznych. Jeżeli Pani dziecko zostało pominięte to proszę o indywidualny kontakt z koordynatorem szkolnym lub stomatologiem. Jeżeli poda nam Pani nazwę szkoły i skontaktuje się z nami telefonicznie (095 7355 968, 095 7355 834) będziemy mogli interweniować ze strony biura projektu.
Marek  -  12.09.2009r.
    Moje dziecko otrzymało formularz zgłoszeniowy do Waszego projektu. Ma 6 lat i uczęszcza do Przedszkola \"Bolka i Lolka\" przy ul. Brackiej w Gorzowie. niestety przedszkola tego nie ma na wykazie obwodów stomatologicznych podanych przez Was. gdzie więc powinienem się zgłosić ewentualnie do który gabinet stomatologiczny będzie przyjmował dzieci z tego przedszkola. Oraz kiedy rozpoczyna się ten projekt, czy faktycznie od stycznia 2010 roku?.
    Kwalifikując przedszkola do poszczególnych gabinetów posługiwaliśmy się najaktualniejszymi danymi przekazanymi do biura projektu z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Dyrektorzy wszystkich przedszkoli otrzymali wykaz zawierający adresy gabinetów stomatologicznych realizujących projekt profilaktyki. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.profilaktykastomatologiczna.pl w zakładce obwody stomatologiczne wymienione przez Pana przedszkole znajduje się w obwodzie nr 6 – Przedszkole Miejskie nr 13. Pragnę również nadmienić, że dzieci będą podlegać profilaktyce w czasie pobytu w przedszkolu co oznacza, że będą pod stałą opieką.
Ewa  -  18.06.2009r.
    Do tej pory nasze dzieci uczestniczyły w programie fluoryzacji zębów. Czy został on przerwany w związku z rozpoczęciem programu lakierowania i lakowania?
    Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” powstał we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gorzowie Wlkp. i Oddziałem Gorzowskim Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Rekomendowany został przez Ministerstwo Zdrowia oraz SCIH Szwajcarskie Centrum ds. Zdrowia na Świecie z siedzibą w Bazylei (Szwajcaria). Projekt odpowiada na potrzeby zdrowotne populacji dzieci i młodzieży, uzupełnia inne programy profilaktyki stomatologicznej i nie wymaga przerwania programu fluoryzacji.
Danuta  -  21.02.2009r.
    Prosze o podanie adresu i nazwy firmy, gdzie mam sie zglosic po formularz,aby wypelnic dziecku i do ktorego stomatologa moze sie zglosic, np. ul Czeresniowa 1, co to jest? czy to jest prywatny gabinet? czyj?
    Każde dziecko jeżeli jest w wieku od 8 do 18 roku życia otrzymało w szkole od wychowawcy formularz zgody na uczestnictwo w projekcie. Zawierał on krótką informację o projekcie oraz miejsce na podpis rodzica/prawnego opiekuna. Koordynatorzy szkolni znają adresy 13 gabinetów stomatologicznych, które zostały wybrane jako realizatorzy akcji. Gorzów został podzielony na obwody stomatologiczne zgadnie z obwodami szkolnymi. Proszę o skontaktowanie się z wychowawcą dziecka i podpisać zgodę.


statystyka