Szanowni Państwo

     W związku z kontynuacją realizacji projektu „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” i rozszerzeniem grupy docelowej, uczniowie oddziałów zerowych – sześciolatki, uprawnieni są do świadczeń w postaci lakowania i lakierowania. Zabiegi te przeprowadzone będą na jednej wizycie u stomatologa.
     Jednakże, jeżeli dziecko na wizycie nie posiada zębów szóstych, to poddane jest tylko lakierowaniu z pominięciem lakowania. Działanie profilaktyczne prowadzone będą od 16 listopada br. do 15 marca 2011 r.

    Dla wyjaśnienia państwu charakteru zabiegów informujemy, że:
  • lakowanie (zwane także uszczelnianiem) polega na pokryciu bruzd i zagłębień w zębach lakiem szczelinowym (uszczelniaczem bruzd). Bruzdy i szczeliny ze względu na swoją niekorzystną budowę są miejscami, które ograniczają samooczyszczanie i oczyszczanie resztek pokarmu szczoteczką do zębów, a także ułatwiają rozwój bakterii, co sprzyja powstawaniu ognisk próchnicy już we wczesnym okresie uzębienia stałego. Ząb uszczelniany musi być na tyle wyrżnięty, aby można go było odizolować od wilgotnego środowiska jamy ustnej. Pozwala to na kontynuowanie procesu dojrzewania zęba, a po całkowitym jego wyrżnięciu zmniejsza ryzyko próchnicy. Lakowane są zęby stałe.
  • lakierowanie jest to jedna z egzogennych (miejscowych) metod fluorkowania kontaktowego. Polega ona na działaniu preparatami zawierającymi fluor bezpośrednio na powierzchnię wyrżniętego zęba, dzięki czemu staje się ona mniej podatna na próchnicę.
    Jeżeli dzieci 6-cio letnie podsiadają zęby szóste:
  • podlegać będą lakowaniu zębów szóstych,
  • oraz lakierowaniu całych łuków zębowych.

     Aby dziecko mogło uczestniczyć w projekcie bezwzględnie musi posiadać pisemną zgodę rodzica, którą koordynator przedszkolny przekazuje do gabinetu stomatologicznego, aby na moment przeprowadzania zabiegu posiadał medyczne prawo przeprowadzenia działań profilaktycznych. Bez w/w dokumentu lekarz stomatolog nie ma prawa przyjąć dziecka w gabinecie i przeprowadzić jakichkolwiek działań profilaktycznych. Projekt został tak pomyślany, aby wizyty dzieci w gabinetach stomatologicznych odbywały się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ zdaniem specjalistów w grupie rówieśników dzieci czują się pewniej i bezpieczniej. Bezbolesne, bezpłatne i bezinwazyjne zabiegi profilaktyczne mają zachęcić dzieci i rodziców do regularnych wizyt u stomatologa, aby jak najskuteczniej zmniejszyć procent występowania próchnicy.

statystyka