Wydział odpowiedzialny za realizację projektu

  Wydział Integracji Europejskiej:
 • przygotowanie procedury wyboru stomatologów do udziału w projekcie po konsultacji z Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • wizja w gabinetach wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
 • wybór stomatologów po konsultacji z Zespołem Horyzontalnym,
 • kontrola zadań realizowanych przez specjalistów i księgowego,
 • analiza sprawozdań merytorycznych przekazywanych przez stomatologów raz na kwartał,
 • opracowanie materiałów pokonferencyjnych wraz z raportem końcowym zawierającym osiągnięte wskaźniki,
 • przygotowanie spotkania z koordynatorami szkolnymi,
 • wypracowanie schematu kontaktów koordynatorzy szkolni – stomatolodzy – biuro projektu,
 • przygotowywanie comiesięcznej informacji o stanie realizacji projektu,
 • przygotowanie karty informacyjnej wypełnianej przez stomatologa przy wizycie dziecka,
 • analiza sprawozdań merytorycznych przekazywanych przez stomatologów raz na kwartał,
 • bieżąca współpraca z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Spraw Społecznych, Okręgową Izbą Lekarską, Oddziałem Gorzowskim Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, koordynatorami dyrektorami szkół oraz koordynatorami szkolnymi i stomatologami z 6 obwodów stomatologicznych,
 • logistyczne przygotowanie szkolenia rozpoczynającego projekt i konferencji kończącej projekt,
 • przygotowanie umów dla stomatologów,
 • przygotowanie sprawozdań dla stomatologów,
 • wystąpienie o zaliczkę do darczyńców,
 • zlecenie zakupu sprzętu biurowego,
 • kontrola i rozliczanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez stomatologów,
 • przygotowywanie i przekazywanie wniosków o płatność darczyńcom,
 • zlecenie zakupu 14 tablic informacyjnych,
 • zlecanie wykonania materiałów reklamowych,
 • przygotowanie informacji dot. projektu dla stomatologów, dla rodziców, dla dzieci, dla mediów, innych materiałów reklamowych,
 • przygotowanie strony internetowej,
 • aktualizowanie strony internetowej,
 • zamieszczenia plakatów reklamowych w palcówkach oświatowych i gabinetach stomatologicznych,
 • bieżąca współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., koordynatorami dyrektorami szkół oraz koordynatorami szkolnymi i stomatologami z 6 obwodów stomatologicznych,
 • logistyczne przygotowanie szkolenia rozpoczynającego projekt i konferencji kończącej projekt,


statystyka